52. Teatarski festival Bosne i Hercegovine  FEDRA, Bugojno 2024.

         Izvještaj selektora

         Selektor: Vahid Duraković, magistar dramaturgije

 

 

Na 52. Teatarski festival Bosne i Hercegovine FEDRA, Bugojno 2024. godine, prijavljeno je 15 predstava. Sve prijavljene predstave sam gledao uživo u periodu od decembra 2023. do 1. juna 2024. Većinu predstava sam gledao u matičnim teatrima, dok sam pet predstava (Bileća, Kakanj, Modriča, Prnjavor, Tuzla – KŠC Sv. Franjo) gledao na 22. Festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva u Konjicu.

U Konjicu je ukupno izvedeno 26 predstava, od toga 15 predstava su izvele omladinske teatarske grupe, a 11 srednje škole. Kvaliteta predstava omladinskih teatarskih grupa, kao i aktivan rad dramskih sekcija u srednjim školama, su nova teatarsko-odgojna vrijednost koja će, nadamo se, u budućnosti biti dobra baza za razvoj amaterskog teatarskog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini.

Za kreiranje „izvedbenog teksta“ teatri su koristili dramske tekstove, romane, priče, narodne balade, filmski scenarij, a nekoliko predstava je nastalo na osnovu tekstova koji su kreirani kroz proces na osnovu određene teme i idejnog koncepta.

 

Opća napomena!

 

Primjetno je da se sve predstave u kreiranju narativno-vizuelnog dramaturškog koncepta, u duhu sa savremenim tendencijama u postdramskom teatru, odustali od dramskog teksta kao „svetog pisma“ u postavci predstava i da su kroz dramatizaciju, adaptaciju ili na osnovu tematsko-idejnog koncepta kreirali novu dramaturšku strukturu.

Međutim, u toj kreaciji nove dramaturške strukture, odnosno „totalnog izvedbenog teksta“, kroz nedosljednu estetiku scenskih slika i neadekvatno korištenje narativno-vizuelnih izražajnih sredstava (govora, tijela glumca, scenskog pokreta, muzike, zvukova, scenografije, svjetla, kostima, video projekcije, tehničkih efekata) ili njihovu nepreciznu artikulaciju, osnovna ideja predstave se disperzira. Posljedica je neuvjerljivost narativno-vizuelne scenske priče koja proizilazi iz nekoherentnosti scenskih slika, nedovoljno artikulisane karakterizacije likova, neosavremenjivanja osnovne ideje, slabo kreirane vizuelne dramaturgije i dramaturgije prostora i ne iskorištenosti dramskog (komičnog) potencijala tekstualnog predloška ili tematsko-idejnog koncepta.

Iz navedenih razloga, smatram da je bitno da u narednim predstavama teatarske grupe više pažnje posvete dramaturgiji „totalnog izvedbenog teksta“ i ako su u mogućnosti angažuju dramaturga predstave.

 

Na 52. Teatarski festival Bosne i Hercegovine prijavljene su sljedeće predstave:

 

1.      „Svi smo mi glumci“ Banjalučko studentsko pozorište

   Tekst: Jelena Pantin i Momčilo Stanojević

   Dramaturzi: Branislav Nedić i Aleksandar Pejaković

   Režija: Aleksandar Pejaković

 

2.      „Gružanka“ Banjalučko studentsko pozorište

   Tekst: Dobrica Ćosić

   Dramaturg: Aleksandar Pejaković

   Režija: Aleksandar Pejaković

  

3.      „Ljubav Omera i Merime“ Pozorište mladih Tuzle

   Tekst: Adnan Mujkić po motivima balade “Smrt Omera i Merime”

   Reditelj: Adnan Mujkić

 

4.      „Ne mogu da platim! Neću da platim!“

Kulturno-umjetničko društvo Adem Alić, Gračanica

Tekst: Dario Fo

Dramaturginja: Mirela Trepanić Grbešić

Rediteljica: Mirela Trepanić Grbešić

 

5.      „Seks, laži i divlje guske“ Amatersko pozorište DASKE, Laktaši

Tekst: Woody Allen

Adaptacija teksta: Ognjen Todorović

Reditelj: Ognjen Todorović

 

6.      „To nisam ja“ Dramska scena SPKD „Prosvjeta“ Prnjavor

Tekst: kolektivni autorski rad

Dramaturginja: Brankica Radonjić

Rediteljica: Brankica Radonjić

 

7.      „FAMILYr“ Hrvatsko kazalište Travnik

Tekst: Anto Bilić

Dramaturg: Anto Bilić

Reditelj: Anto Bilić

 

8.      „Ožiljci“ Omladinsko pozorište Bileća

Tekst: Bojan Milidragović po motivima pripovijetke „Deca“ Ive Andrića, priče „Šestica“ Jelene Tasić i priče „Ko je to?“ Selme Parisi.

Dramaturg: Bojan Milidragović

Reditelj: Bojan Milidragović

 

9.      „Ciklus V“ Amatersko pozorište „Neretva“ Konjic

Tekst: Emir Tucaković

Dramaturg: Emir Tucaković

Reditelj: Emir Tucaković

 

10.  „Lajanje na zvezde“ Gradsko pozorište Jazavac

Tekst: Milovan Vitezović

Dramaturg: Aleksandar Vasiljević

Rediteljica: Belinda Stijak

 

11.  „Proces“ Dramski studio JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Tekst: kolektiv

Dramaturg: Mirza Bajramović

Reditelji: Amer Javoraš i Mirza Bajramović

 

12.  „Zašto ste probudili svoga muža?“ Dramska sekcija JU Katolički školski centar Sv. Franjo Opća gimnazija Tuzla

Tekst: Ivana Petrović

Dramaturginja: Ivana Petrović

Rediteljica: Ivana Petrović

 

13.  „Odron“ Gradsko pozorište Živinice

Tekst: Zlatko Jugović

Dramaturg: Suad Avdagić

Reditelj: Suad Avdagić

 

14.  „Orkestar Titanik“ Gradsko pozorište Trebinje

Tekst: Hristo Bojčev

Dramaturg: Željko Milošević

Reditelj: Željko Milošević

 

15.  „Glavozuj“ Amaterska scena mladih Modriča

Tekst: Miljenko Muršić

Reditelj: Predrag Erletić

 

Za 52. Teatarski festival FEDRA, Bugojno, 2024. predlažem sljedeće predstave (redoslijed nema vrijednosnu premisu):

 

1.            „Svi smo mi glumci“ Banjalučko studentsko pozorište

               Tekst: Jelena Pantin i Momčilo Stanojević

               Dramaturzi: Branislav Nedić i Aleksandar Pejaković

               Režija: Aleksandar Pejaković

 

U kamernom okruženju, kojem je Aleksandar Pejaković sklon u većini svojih predstava, s novim, podmlađenim ansamblom, Pejaković kroz više scenskih slika kreira savremenu priču o muškom seksizmu u filmskoj i teatarskoj produkciji. Diplomirane glumice kroz lične ispovijedi i izvođenjem scenskih slika za kasting, progovaraju na suptilan način o vrlo aktuelnoj društvenoj temi. Vizuelno-narativna struktura je svedena ali dosljedna i precizna vođena osnovnom autorskom idejom. Kroz određene scene i dijaloge prepoznatljive su asocijacije na određene konkretne događaje iz teatarske i filmske prakse u regionu, ali provučene na estetiziran način,  daleko su od zloupotrebe scene „da bi se reditelj nekom nagovorio“.

 

 

2.            „Ljubav Omera i Merime“ Pozorište mladih Tuzle

               Tekst: Adnan Mujkić po motivima balade “Smrt Omera i Merime”

               Reditelj: Adnan Mujkić

 

Pozorište mladih Tuzle prepoznatljivo je po svojoj produkciji teatarskih predstava gdje se ništa ne prepušta slučaju niti je bilo koji segment predstave proizvod improvizacije. Zasnivajući svoju priču na motivima narodne balade „Smrt Omera i Merime“, scenska priča se razvija kroz dva nivoa: historijskom i savremenom. Kombinirajući narativ u tradicijskom i historijskom ključu sa savremenim diskursom gdje ljubav više nema tu romantičarsku i patosnu dimenziju, priča dobiva na višeslojnosti značenja i postmodernistički ironijski otklon spram originalnog teksta. U kreiranju priče teatarskim jezikom koristi se dijalog, monolog, pripovjedač, autorska muzika, koreografije, stiliziran kostim, scenografija, što i ovu predstavu svrstava u ozbiljnu i složenu produkciju Pozorišta mladih Tuzle.

 

 

3.      „Ne mogu da platim! Neću da platim!“

   Kulturno-umjetničko društvo Adem Alić, Gračanica

               Tekst: Dario Fo

               Dramaturginja: Mirela Trepanić Grbešić

               Rediteljica: Mirela Trepanić Grbešić

 

Poštujući osnovnu ideju i dramsku strukturu, uz obuhvatan „štrih“, koji ne remeti osnovnu liniju priče i karkatera, Mirela Trepanić Grbešić iskorištava sav potencijal političke satire i subverzivnog humora koji se nalazi u višeslojnosti teksta Daria Fo. Komediografska struktura, kreirana na zanimljivim karakterima, komičnim situacijama i peripetijama je dinamična i ima razvojnu liniju koja kulminira uspješnim krešendom. U pozadini komediografske strukture ili uporedo s njom, kroz razvoj radnje, ne opterećujući komediografski ključ, zahvaljujući uvjerljivoj glumačkoj igri i meteforičnim i vešeznačnim replikama, stalno pulsiraju satirične strelice i asocijacije kojima se ismijavaju političke strukture, vlast, pohlepa, mediji i vjerske strukture.  

 

4.            „FAMILYr“ Hrvatsko kazalište Travnik

               Tekst: Anto Bilić

               Dramaturg: Anto Bilić

               Reditelj: Anto Bilić

 

Koristeći se bogatstvom teatarskog jezika (mimikom, gestikulacijom, scenskim pokretom, muzikom, kostimom, neartikulisanim jezikom i zvukovima) uz odsustvo verbalne komunikacije, Anto Bilić, s razigranom glumačkom ekipom, kreira uvjerljivu komediografsku priču s emotivnim elementima o savremenoj porodici. Ovisnost o medijima, alkoholu kao i povremena sebičnost stalno atakuju na porodični sklad koji se brani i preživljava sve izazove. U kritičnim trenucima iskonska „porodična ljubav“ preovldava sve nesporazume i nevolje. U vrlo zahtjevnoj estetskoj formi, akteri nam uspješno donose komičnu i emotivnu priču s kojom se svi možemo identificirati.

 

5.            „Zašto ste probudili svoga muža?“ Dramska sekcija JU Katolički                               školski centar Sv. Franjo Opća gimnazija Tuzla

               Tekst: Ivana Petrović

               Dramaturginja: Ivana Petrović

               Rediteljica: Ivana Petrović

 

Savremenim rediteljskim konceptom, koristeći minimalni predtekst, Ivana Petrović svedenom glumačkom ekspresijom i verbalnom komunikacijom (svjesna da su glumci srednjoškolci), scenskim pokretom, koreografijom, plesom, svjetlom, rekvizitima, kostimom i muzikom pretresa savremeni femicid u našem društvu iz različitih perspektiva. Stilizacijom nasilja kroz poetske slike razotkriva se višeslojnost nasilja muškaraca koje svoje izvore ima u tradiciji, kulturi, jeziku, običajima i savremenoj nadmoći muškog svijeta u svim društvenim strukturama. Uvjerljiva i poetična priča, sa dokumentarističkim akcentima, gledaoce „zakiva“ za sjedišta i na suptilan način ih provocira da dignu svoj glas protiv svakodnevnog i prikrivenog nasilja koje se događa u našem okruženju.

 

6.            „Orkestar Titanik“ Gradsko pozorište Trebinje

               Tekst: Hristo Bojčev

               Dramaturg: Željko Milošević

               Reditelj: Željko Milošević

 

Oslanjajući se, prije svega, na originalan tekstualni predložak Hriste Bojčeva „Orkestar Titanik“, u kojem se propituje sudbina malog čovjeka u „velikim vremenima“, Željko Milošević sa iskusnom glumačkom ekipom na slojevit način kontekstualizira zbunjenost savremenog čovjeka u moralnom i egzistencijalnom haosu na regionalnom i globalnom nivou. Likovi s ruba društvenih vrijednosti prisiljeni su da čekaju voz koji dolazi, ali ne staje na njihovoj stanici, nego, naprotiv, iz voza na njih dolijeće samo smeće. Uprkos omalovažavanju, oni uporno čekaju, poput Estragona i Vladimira kod Becketta, iako su svjesni da na njihovu stanicu ne dolaze vozovi koje voze u priželjkivane destinacije. Njihova nada za „pravi voz“, u duhu postbeketovske dramaturgije apsurda, ne posustaje iako se nalaze na stanici koja je pretvorena u smetljište. Njihova izgubljenost se dodatno propituje iluzijom koju menifestira lik Hudini ali i sumnjom da li je ovaj naš život san ili stvarnost. Milošević ne želi da dodatnim osavremenjivanjem „približi“ scensku priču „običnom puku“ i tako umanji njenu slojevitost i metafizičnost. S druge strane, kreirajući uvjerljive likove od iskusnog glumačkog ansambla, sa simboličnom scenografijom, kostimima i muzikom, komičnim i ironijskim situacijama ismijava svijet u kojem živimo i kreira vrlo uvjerljivu i zanimljivu priču teatarskim jezikom pogodnu za publiku različitih nazora i teatarskih iskustva.

 

 

NAPOMENA 1:

 

U Gradskom pozorištu Živinice sam gledao samo dio predstave „Odron“, oko dvije trećine. S obzirom na to da nisam gledao zadnju trećinu predstave u kojoj se događa vrhunac dramaturškog konflikta i rasplet (taj dio predstave još uvijek nije bio postavljen), u ovu selekciju nisam uvrstio predstavu radi profesionalnog kodeksa. Naime, odgledani dio predstave obećava i vjerujem da će u zadnjem djelu dramaturški klimaks i rasplet, koji se naslućuje na osnovu uvodne ispovijesti glavnog glumca (Irfana Kasumovića), dodatno obogatiti i zaokružiti priču o čovjeku koji je zalutao u svijet alkohola, laži, pohlepe, ljubomore i prevare. Iz tog razloga, Gradskom pozorištu Živinice predlažem da predstavu „Odron“ prijavi na 53. Teatarski festival BiH FEDRA Bugojno.

 

 

NAPOMENA 2.

 

Smatram da je za razvoj amaterskog dramskog stvaralaštva vrlo bitno u narednom periodu da Festival FEDRA i Festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva u Konjicu imaju stalnu saradnju koja se može odvijati na više nivoa (programskom, edukativnom, kadrovskom itd.). Iz tog razloga za ovu godinu predlažem da se predstava „Ožiljci“ Omladinskog pozorišta Bileća, koja je na 22. Festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva dobila Grand Prix Festivala, uvrsti u takmičarski program 52. Festivala FEDRA.

 

 

NAPOMENA 3:

 

Po Pravilniku festivala u takmičarski program festivala se bez selekcije uvrštava predstava Teatra FEDRA Bugojno, partnera Festivala FEDRA. Tako da je u takmičarskom programu i:

Teatar FEDRA Bugojno

 „Društvo mrtvih pjesnika“

Tekst: Tom Schulman

Adaptacija i dramatizacija: Senada Milanović

Rediteljica: Senada Milanović

 

NAPOMENA 4.

 

U nekim selektiranim predstavama su angažovani diplomirani glumci. Pošto se radi o predstavama koje su nastale u neprofesionalnim teatarskim kućama i da u kreativnom timu nije više od 50 % profesionalnih teatarskih aktera, po Pravilniku Festivala FEDRA je dozvoljeno da se takve predstave selektiraju za takmičarski program. S tim što profesionalni glumci na Festivalu ne mogu dobiti glumačku nagradu.

 

Na sastanku Organizacionog odbora 52. Teatarskog festivala Bosne i Hercegovine FEDRA, održanog 4. juna 2024. godine, Izvještaj selektora je, uz dodatno usmeno objašnjenje, jednoglasno prihvaćen.

 

 

 

Vahid Duraković

Bugojno, 04.06.2024.