DIREKTOR 

Vahid Duraković, prof. sociologije

 

Upravni odbor

Nedžad Milanović – predsjednik – prof. bosanskog jezika i književnosti

Mirza Idrizović – član – prof. sporta i zdravlja

Senad Imamović – član – elektrotehničar

Almir Bašić – član –

Adis Ždralović – član – dipl. ekonomista

 

Nadzorni odbor

 

Umjetnički savjet